شرایط و ضـوابط همکــــاری

شروع همکاری به معنای آگاه بودن، پذیرش و التزام به شرایط و تعهدات مندرج در این توافقنامه از سوی کاربران تلقی می‌‌شود. این شرایط در تمامی خدمات ارائه شده صادق است.

مقدمه

 • این متن به منظور جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف و سوء برداشت تدوین شده است و در مواقع اختلاف، مرجعی برای حل اختلاف به شمار می رود.

اصطلاحات و تعاریف

 طرفین قرارداد عبارتند از مشتری و مجری.

 •  مشتری: فردی که سفارش را ثبت و پرداخت می کند. اعم از افراد حقیقی و حقوقی.
 •  مجری: در این قرارداد سمانه جوکار به عنوان مجری، مسئول انجام پروژه و دریافت هزینه خدمات از مشتری است.
 •  هزینه خدمات: مبلغی است که بابت ارائه خدمات توسط مجری از سوی مشتری دریافت می شود.
 •  پروژه: تمامی سرویس ها و خدمات قید شده در متن پیش فاکتور.
 •  پیش فاکتور: فرمی که در آن هزینه و زمان بندی پروژه و سایر شرایط مورد نیاز پروژه تعریف شده است 

شرایط عمومی

 • مبنای محاسبه قیمت در پروژه بر اساس نوع پروژه، زمان انجام، مدت اجرا، میزان پشتیبانی، تعداد محتوا متفاوت می باشد.
 • مجری مسئولیتی در قبال عدم انجام تعهدات خود که در نتیجه مواردی خارج از اختیار نظیر وقوع بلایای طبیعی، شرایط غیرعادی، قطعی کلی شبکه اینترنت و دیتا، خرابی در هاستینگ و … باشد، نخواهد داشت.
 • مبنای زمانی شروع پروژه ، زمان پرداخت پیش فاکتور می باشد. در صورتی که پرداخت بعد از تاریخ عقد قرار دادصورت بگیرد. به همان زمان به مدت پایان قرارداد اضافه خواهد شد.
 • در کلیه مکالمات هر دو طرف باید احترام و ادب را رعایت نمایند.

پشتیبانی

 • میزان پشتیبانی هر سایت با توجه به مدت تعیین شده در قرارداد می باشد.
 • پشتیبانی در روزهای غیر تعطیل از ساعت ۸ الی ۲۳ خواهد بود.
 • کلیه ارسال درخواست های پشتیبانی باید از طریق ایمیل یا تماس مستقیم صورت پذیرد.

محرمانگی و حق مالکیت

 • تمامی اطلاعات نزد مجری محرمانه تلقی می شود و به هیچ وجه جز به حکم قانون یا دستور مقام صالح قضایی در اختیار فرد، سازمان یا شخص ثالثی قرار نخواهد گرفت
 • تمام حقوق مادی و معنوی پروژه های متعلق به مشتری خواهد بود. و مجری فقط حق استفاده از پروژه به عنوان نمونه کار را دارد. 
 • در ارتباط با محتوای سفارش(متنی- تصویری- طرح گرافیکیUI ارسال شده توسط مشتری ) هیچ گونه بررسی انجام نمی گیرید و کلیه مسئولیت های مرتبط با محتوای پروژه نظیر مغایرت با شعائر دینی، اخلاقی و عرفی جامعه، افشای اطلاعات محرمانه اشخاص حقیقی یا حقوقی و هرگونه مطلبی که نشر آن برخلاف قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، به عهده مشتری است.
 • کلیه اطلاعات سایت مشتری فقط تا پایان مدت قرارداد نزد مجری خواهد بود و بعد از آن مسئولیتی در قبال نگهداشت متوجه مجری نخواهد بود.

امنیت

 •  ارسال اطلاعات شخصی، چه به صورت حضوری، تلفنی و یا از طریق اینترنت همیشه با خطر افشاء مواجه است و هیچ سیستمی دارای امنیت کامل نیست.بنابراین مسئولیتی در قبال نقص امنیت تکنولوژی نخواهم داشت.

اختلاف و شکایات

 • در صورتیکه پس از ایجاد اختلاف، طرفین قرارداد پس از مذاکرات نتوانند اختلاف به وجود آمده را رفع نمایند و به توافق نهایی و رضایت دو جانبه برسند، مجاز هستند نسبت به تعیین داور مرضی الطرفین اقدام نمایند و یا مراتب را از طریق مراجع رسمی قانونی در استان خراسان رضوی در شهر مشهد پیگیری نمایند.